Colóquio Conde do Farrobo


Colóquio Conde do Farrobo, que terá lugar a 20 de abril, das 09h45 às 18h00 , no Teatro Thalia, onde participa a investigadora deste Centro, doutora Susana Silvestre.